Ν
 

Πράξεις με Συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Προγραμματισμός δράσεων


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕΣΚΛΟ-ΔΙΜΗΝΙ


ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-.-.-.-.-


 

 

-.-.-.-.-

Νο 112 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης», προϋπολογισμού 54,600,00 euro, πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια σωλήνα πόσιμου νερού HDPE, DN125, PN10», προϋπολογισμού 60.000,00, πλέον ΦΠΑ

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000kgr ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ» προϋπολογισμού 49.500,00, πλέον ΦΠΑ

 

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ΕΕΛ»προϋπολογισμού 57.000, πλέον ΦΠΑ

 

«Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης λειτουργίας και ενίσχυσης του αρδευτικού αύλακα, αρδευτικού δικτύου Μακρινίτσας» προϋπολογισμού 59.000, πλέον ΦΠΑ

 

Νο8 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης ταχύτητας υγρών στον υπερχειλιστή των δευτεροβάθμιων καθιζήσεων», προϋπολογισμού 58.000,00, πλέον ΦΠΑ

 

-.-.-.-.-

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ

 

«Ένταξη της γεώτρησης Συκιόρεμα στο δίκτυο ύδρευσης της Ν. Αγχιάλου», προϋπολογισμού 59.800,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια υλικών Ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 183.553,48 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.780,00 πλέον ΦΠΑ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α4 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 179.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

«Προμήθεια Αντλιών Ύδρευσης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 167.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 26 έως 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

 

-.-.-.-.-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 20 έως 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΡΕΤΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 05.02.2018

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΜΒ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΟΓΩ ΠΙΘΑΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 22.12.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ανω Λεχωνίων 2

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ανω Λεχωνίων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 25.10.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 19.10.2017

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ 17.10.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ 03.10.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 25.09.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κ.Ε.Α.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

-.-.-.-.-ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη (αρ.25 Ν.4304/2014),
οι έως τις 30/9/2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑΜΒ μπορούν να ρυθμιστούν ευνοϊκά σε δόσεις. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 14η Νοεμβρίου 2014

κατεβάστε την (σε μορφή pdf)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

την Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2015


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2016

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 22 έως 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 16 έως 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

-.-.-.-.-

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 10 και 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

 


Για την άμεση αναφορά βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και για να επικοινωνείσετε με την επιχείρηση χρησιμοποιείστε τα παρακάτω τηλέφωνα:

Ύδρευση:
24210 55555
Αποχέτευση:
24210
67000,
66156
Γραμματεία: 2421075127
Τηλ. Επικοινωνίας:
24210 75164


Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγκατάστασης μιας νέας σύνδεσης...


...το νερό είναι πηγή ζωής.
Ας μη στερέψουμε την πηγή της ζωής μας.Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ.

Εμφανίζεται η χαρτογράφηση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου.


Χρήσιμες απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ίσως σας λύσουν το πρόβλημα χωρίς τη δική μας επέμβαση.


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), ιδρύθηκε  το 1979, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Μέχρι τις 15/06/2011 αποτελούσε διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, που περιλάμβανε τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α΄ και Β΄ Βιομηχανικές Περιοχές.
Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την απόφαση 255/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265/16/6/11 τεύχος Β)
η συστατική πράξη της ΔΕΥΑΜΒ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/1980, με περιοχή αρμοδιότητας τον νέο «Καλλικρατικό» Δήμο ΒόλουΗ ΔΕΥΑΜΒ αλλάζει σελίδα με το νέο μειωμένο Οικιακό Τιμολόγιο και το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλατών μας


Στη προσπάθειά της για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών
της η ΔΕΥΑΜΒ, σας παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της τα ποιοτικά στοιχεία ελέγχου του Νερού του δικτύου και του Αέρα για την περιοχή μας.

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Νερού δικτύου

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Αέρα


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΥΑ(1069)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΜΒ 2012-2014


Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2018

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2017

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2016

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2015

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2014

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2013

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2012

14/12/2012
"Υδροδότηση του ενιαίου Δήμου Βόλου: Υφιστάμενη Κατάσταση και προοπτικές"

WaterLogo-banner.jpg

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
"Απο-τιμώντας το Νερό"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός  
 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»